„Od kołysania do pisania”Innowacja pedagogiczna z Systemu Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej

Prowadząca: Małgorzata Pietruszka

Innowacja pedagogiczna realizowana była od września 2020 roku do grudnia 2021roku, w grupie dzieci 6-letnich „ Biedronki” oraz 3-letnich ,,Wesołe Nutki”.

W roku szkolnym 2021/2022 została zakończona innowacja z systemu Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej „ Od kołysania do pisania”. Innowacja była wprowadzona w grupie dzieci 6 – letkich, a zakończona w grupie dzieci 3-letnich.  Zajęcia z dziećmi były prowadzone poprzez zabawy i ćwiczenia systemem Edukacja przez Ruch wspierającym rozwój dziecka, którego autorką jest Dorota Dziamska.

W trakcie trwania innowacji dzieci raz w miesiącu wykonywały pracę systemem Edukacja Przez Ruch. Z każdych zajęć były robione zdjęcia.

Celem innowacji było:

Rozwijanie koordynacji wzrokow – ruchowo – słuchowej.:

– Usprawnianie małej motoryki poprzez kreślenie wybranych znaków.

– Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.

– Kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczanie radości.

– Nabywanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wykonaną kartę pracy.

– Zdobywanie doświadczeń matematycznych poprzez manipulowanie papierem i składanie papieru według zasad origami.

W ramach ewaluacji prowadzona była:

– Wspólna dyskusja po zakończeniu zadania – stopień zadowolenia dzieci,

– Obserwacja umiejętności dzieci. Prowadząc arkusze obserwacji dzieci, były widoczne efekty dotyczące ćwiczeń wymagających koordynacji wzrokowej,  ruchowej czy  słuchowej. Dzieci 6-letnie osiągnęły dojrzałość do podjęcia nauki w szkole. Natomiast dzieci młodsze bardziej usprawniły swoją małą motorykę.

– Prezentacja wykonanych prac na tablicy i zdjęć na stronie internetowej szkoły.

– Dokumentacja w dzienniku.

Założone efekty wprowadzenia innowacji zostały pozytywnie zrealizowane w następujących sferach:

Sfera poznawcza

– rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych: tworzenie własnych opowiadań na podstawie karty pracy,

– posługiwanie się określeniami dotyczącymi ilości, wielkości, położenia kształtu przedmiotów, przekształcanie figur geometrycznych,

– doświadczenie różnych możliwości wykorzystania papieru,

Strefa społeczna

– doświadczenie współdziałania w zespole i grupie,

– szanowanie wytworów wspólnej pracy i innych,

Sfera emocjonalna

– doznawanie radości z podejmowanych działań indywidualnych i grupowych,

– przeżywanie pozytywnych emocji w kontaktach z innymi,

– doświadczenie opóźnionej gratyfikacji,

Sfera fizyczna

działania doskonalące wyczucie własnego ciała, jego ruchu w przestrzeni, uzyskanie płynności ruchów,

– ćwiczenia małej motoryki wzmacniające mięśnie dłoni i nadgarstka – doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej.