PÓŁKOLONIE „MAŁY INŻYNIER”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie w ramach projektu  „Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto” nr RPWP.08.01.02-30-0092/17 realizowanego w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Stare Miasto będzie organizowała półkolonie letnie w terminie od 09-13.08.2021 r.

Półkolonie odbywać się będą od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00 lub 9.00-16.00. 

Dla uczestników półkolonii zapewniony będzie obiad i napoje. 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły zszychlin.com.pl 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.06.2021 r. 

W dniu 14.06.2021 r. zostanie podana lista osób zakwalifikowanych.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

ULOTKA

KARTA KWALIFIKACYJNA

OPINIA WYCHOWAWCY KLAS I – III

OPINIA WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII