RADA RODZICÓW

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA
p. Patrycja Grabowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
p. Barbara Kałużna- Janiszewska

SKARBNIK
p. Anna Nowak

SEKRETARZ
p. Marta Jasińska

Składka na komitet rodzicielski w rok szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł, trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły jest zwolnione z opłaty.

Płatności można dokonywać w sekretariacie lub na konto BOŚ S.A o/Konin
57 8530 0000 0014 2111 2000 0010
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom w postaci dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych i nagród w szkolnych konkursach.