REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

POTWIERDZENIE WOLI

PRZEDSZKOLE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

SZKOŁA PODSTAWOWA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

WNIOSEK DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dla uczniów spoza obwodu szkoły)

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dla uczniów z obwodu szkoły)