OPŁATY

Szanowni Państwo
Zgodnie z Uchwałą nr LVIII/377/2022 Rady Gminy Stare Miasto od dnia 1 stycznia 2023 r.
ulega zmianie opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym
realizację podstawy programowej tj. dla dzieci przebywających w oddziale przedszkolnym
powyżej 5 godzin dziennie. Od stycznia 2023 roku będzie to opłata w wysokości 1,14 zł za
każdą rozpoczętą godzinę. Dotyczy to dzieci w wieku 3-5 lat.
w związku z rosnącymi cenami produktów żywnościowych, firma cateringowa zmuszona jest
podnieść ceny posiłków dostarczanych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie. Rada Rodziców podjęła decyzję o kontynuowaniu umowy z firmą cateringową do 31.08.2023 r.
Od 01.01.2023 r. będą obowiązywały nowe stawki:
śniadanie – 4zł, obiad – 11 zł, podwieczorek – 0,80 zł.
Od 1 stycznia 2023 r. opłata za posiłki i godziny ponadwymiarowe dokonywana będzie
z dołu, za cały miesiąc w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca ( za miesiąc
styczeń 2023 r. wpłaty należy dokonać do 10 lutego 2023 r.) wyłącznie w formie przelewu na
numer rachunku bankowego 40 8530 0000 0500 0677 2000 0020, z wyjątkiem grudnia,
wpłata po otrzymaniu informacji o kwocie płatności, do 28 grudnia 2023.
Nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić najpóźniej do godz. 8:00 w sekretariacie
szkoły lub telefonicznie pod numer telefonu 63 244 25 71.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
Informacja o kwocie należności za dany miesiąc będzie przekazana do 5-tego dnia miesiąca
przez e-dziennik.

/-/ Katarzyna Wojciechowska

Skip to content