RADA RODZICÓW

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA
p. Patrycja Grabowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
p. Marta Bukowska

SKARBNIK
p. Beata Szyszyńska

SEKRETARZ
p. Marta Muzykiewicz

 

Składka na komitet rodzicielski w rok szkolnym 2023/2024 wynosi 40 zł, trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły jest zwolnione z opłaty.
Klasy, które wpłacą 100% składki, będą mogły liczyć na 15% zwrotu.

Płatności można dokonywać w sekretariacie lub na konto Bank Spółdzielczy o/Konin.
57 8530 0000 0014 2111 2000 0010
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom w postaci dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych i nagród w szkolnych konkursach.

Skip to content