„Masala Magic: A Virtual Safari Through The Tastes of India”

„Masala Magic: A Virtual Safari Through The Tastes of India”

Uczniowie klasy VIII wzięli udział w niecodziennej lekcji online z uczniami z Indii. W ramach współpracy „Zoom in the Classroom”, nasi uczniowie mogli spotkać się ze swoimi rówieśnikami ze szkoły w Delhi w Indiach. Celem spotkania było rozwijanie wśród uczniów wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie postawy otwartości i tolerancji. Uczniowie mieli też doskonałą okazję sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu oraz praktycznego wykorzystania umiejętności językowych. Wszyscy uczniowie byli wspaniali i brali aktywny udział w lekcji!

Skip to content