STOP SMOG, czyli ekologiczne powitanie wiosny

STOP SMOG, czyli ekologiczne powitanie wiosny

STOP SMOG!- pod takim hasłem uczniowie naszej szkoły wzięli udział w happeningu, zorganizowanym z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Uczniowie z transparentami przemaszerowali ulicami Żychlina, aby zachęcić mieszkańców do podejmowania działań, mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza. Podczas spaceru, cała społeczność szkolna dzielnie maszerowała, śpiewała piosenki i ekologicznie świętowała pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Na zakończenie wszystkie klasy obejrzały ekologiczne przedstawienie, które zaprezentowała klasa III b.

Happening odbył się w ramach realizowanego w szkole projektu „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie”, dofinansowanego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Skip to content