Podsumowanie akcji „Boże Narodzenie w pudełku po butach”

Podsumowanie akcji „Boże Narodzenie w pudełku po butach”

Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji charytatywnej „Boże Narodzenie w pudełku po butach”, organizowanej przez Fundację Be A Hero http://beaheroua.org . Była to doskonała lekcja o empatii i otwartości na drugiego człowieka, sprawczości każdego z nas, a także o tym, że dobro to wynik dzielenia. Dzięki Waszej życzliwości i wsparciu, udało się przygotować około 50 paczek, które już jadą do potrzebujących dzieci w Ukrainie, przebywających w najbiedniejszych rejonach tego kraju.

Skip to content