Podsumowanie Konkurs Literackiego „Odnawialne źródła energii”

Podsumowanie Konkurs Literackiego „Odnawialne źródła energii”

8 grudnia 2023 r. odbyło się podsumowanie Konkurs Literackiego „Odnawialne źródła energii” zorganizowanego w ramach realizacji projektu „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie”, dofinansowanego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Celem konkursu było: rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za otaczające ich środowisko, promowanie stosowania odnawialnych źródeł energii oraz inspirowanie do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności. Zadaniem uczestników konkursu było ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce ekologicznej, nawiązującej do korzystania/stosowania odnawialnych źródeł energii.

Na konkurs wpłynęło dwadzieścia prac konkursowych z ośmiu szkół powiatu konińskiego. Spośród nich komisja konkursowa wybrała najlepsze jej zdaniem, debiutanckie wiersze o tematyce ekologicznej. Jurorzy wyłonili następujących zwycięzców:

I miejsce: Jakub Piaseczny ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale,

II miejsce: Aleksandra Krysiak ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim,

III miejsce: Weronika Skibiszewska ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie,

wyróżnienie: Franciszek Jędrzejaszek ze Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej,

wyróżnienie: Lena Bocian ze Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach,

wyróżnienie: Lena Mizgalska ze Szkoły Podstawowej im. profesora Zbigniewa Religi w Barczygłowie,

wyróżnienie: Alicja Kubsik ze Szkoły Podstawowej Juliusza Słowackiego w Golinie,

wyróżnienie: Olivia Irlik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Skip to content