Environmental Detectives

Environmental Detectives

Kolejnym punktem całorocznego projektu eTwinning pod nazwą: Environmental Detectives było międzynarodowe spotkanie dzieci biorących w nim udział. Uczniowie klasy 2a poznali kolegów z Grecji, Turcji, Hiszpanii, Gruzji oraz Rumunii. Dzieci miały wyjątkową możliwość przedstawić się, odpowiedzieć na zadane im pytania, zaprezentować fragment wiersza, który sami napisali oraz pokazać swoje ekologiczne zabawki. Całe spotkanie odbyło się w języku angielskim. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych.

Skip to content